فراخوان بورسهای تحصیلی 2016 – 2015/ برنامه بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران

فراخوان بورسهای تحصیلی 2016 – 2015 - برنامه بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران

بورسهای دکتری :

- علوم پایه و مهندسی

- علوم انسانی

- زبان و ادبیات فرانسه

بورس مستر :

- علوم انسانی

تاریخ فرستادن پرونده بورس : قبل از 15 آوریل 2015

تمای پرونده شامل فرم بورس و مدارک پیوست باید از طریق پست به آدرس پستی زیر فرستاده شود :

سفارت فرانسه در ایران
64 خیابان نوفل لو شاتو
11348 تهران
خانم زهره میربهاء

یک نسخه الکترونیکی از فرم بورس به توجه خانم میربهاء به آدرسهای الکترونیکی زیر فرستاده شود :
zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr و scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با آدرس الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمائید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

فرمهای زیر را دانلود بفرمائید :

فرم بورس به زبان فرانسه

فرم بورس به زبان انگلیسی

شرایط لازم برای بورسهای تحصیلی دوره دکتری

شرایط لازم برای بورس مستر

Dernière modification : 04/01/2015

بالای صفحه