فرانکوفونی - : امضای تفاهمنامه میان وزارت علوم ایران و آژانس دانشگاهی فرانکوفونی در مورد برنامه بورس دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های ایرانی عضو آژانس

آقای حسین سالار آملی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و آقای هروه سبورن، مدیر منطقه ای آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، روز 29 مهر 1397 تفاهمنامه ای در مورد برنامه بورس دانشجویان دکتری دانشگاه های ایرانی عضو آژانس را امضا کردند. این برنامه مبتکرانه که مشترکا توسط آژانس و دولت ایران تامین مالی می شود امکان اقامتی 6 تا 9 ماهه در فرانسه را در دوران دکتری به دانشجویان می دهد.

این تفاهمنامه در چارچوب کنوانسیون به امضا رسیده در ماه ژوئن 2018 طی دومین دوره دیدارهای فرانسوی-ایرانی همکاری دانشگاهی قرار داشته و تحکیم همکاری دانشگاهی و پژوهشی دوجانبه را میسر می سازد.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه