فرم درخواست ویزا

1- روادید کوتاه مدت شنگن

- فرم درخواست روادید کوتاه مدت شنگن : دیدار خصوصی، جهانگردی، خانوادگی، حرفه ای، جهت درخواست روادید والدین یا همسر اتباع فرانسوی : اینجا را کلیک کنید

2- روادید بلند مدت

- فرم درخواست روادید بلند مدت تحصیلی، درخواست روادید والدین یا همسر اتباع فرانسوی اینجا را کلیک کنید

3- روادید ترانزیت فرودگاهی

فرم در خواست روادید ترانزیت فرودگاه : اینجا را کلیک کنید

Dernière modification : 16/02/2015

بالای صفحه