فرهنگی‌- فرانسه در نمایشگاه کتاب تهران

فرانسه در نمایشگاه کتاب تهران که از ۱۳ اردیبهشت الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر آفتاب برگزار می‌‌شود، حضور دارد.
به دعوت نشر فرهنگ معاصر، آقای ژان گی‌ بوان، رئیس دفتر بین المللی انتشارات فرانسه، آقای الیویه آریستید، مدیر کل فدراسیون ناشرین فرانسه و آقای نیکولا فیلیچیچ از نشر Belles lettres در این رویداد بزرگ حضور داشتند و در جریان کنفرانس ۲۱ اردیبهشت با مخاطبین ملاقات نمودند.
فرهنگ معاصر که بیش از ۲۵۰۰ کتاب به زبان فرانسه عرضه نموده در سالن E1، غرفه شماره قرار دارد.
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 17/05/2017

بالای صفحه