فرهنگ – اطلاعیه برنامه رزیدنسی اودیسه 2019

شما هنرمند، پژوهشگر یا کنشگر فرهنگی هستید و مایل اید پروژه ای در فرانسه داشته باشید ؟ تا قبل از 26 آذر برای برنامه رزیدنسی اودیسه 2019 اقدام کنید !

این برنامه که مورد حمایت وزارت فرهنگ است و توسط انجمن مراکز فرهنگی دیدار اجرا می شود مختص هنرمندان، پژوهشگران و کنشگران فرهنگی خارجی است که ساکن فرانسه نیستند و مایل اند پروژه ای در مراکز فرهنگی دیدار فرانسه و مرتبط با این مراکز اجرا نمایند.
از سال 2003 بیش از 600 هنرمند و کنشگر فرهنگی از 78 ملیت مختلف از این برنامه بهرمند شده اند.

داوطلبان ایرانی نیز می توانند بخت خود را بیازمایند !
به داوطلبان منتخب بورسی معادل ماهانه 1200 یورو اهدا (دوره بورس از یک تا شش ماه متغیر است) و هزینه های سفر ایشان نیز با توجه به مبلغ سفر پیش رو پرداخت می شود. هزینه های اقامت و تغذیه ایشان نیز بر عهده مرکز فرهنگی میزبان است. فهرست این مراکز از طریق جستاره زیر قابل دسترسی است.

برای آشنایی با شرایط کامل و اقدام به پایگاه زیر مراجعه فرمائید
:
https://www.accr-europe.org/fr/les-residences/appel-a-candidature/appel-a-candidatures-odyssee-2019

JPEG

Dernière modification : 11/12/2018

بالای صفحه