فرهنگ - اقبال چشمگیر سخنرانی های پروفسور پییر بریان در تهران (28 و 29 آبان 1397)

پییر بریان، استاد ممتاز و صاحب کرسی اسبق « تاریخ و تمدن دنیای هخامنشی و امپراتوری اسکندر » در کولژ دو فرانس، به دعوت سفارت فرانسه دو سخنرانی در تهران برگزار کرد : « تاریخ هخامنشی امروز : کارنامه و چشم اندازهای پژوهشی » روز 28 آبان در دانشگاه تهران و « دستاوردهای اخیر باستانشناسی در تاریخ امپراتوری هخامنشی. (از دیدگاه یک تاریخدان) » روز 29 آبان در موزه ملی ایران.

بیش از هزار نفر در این دو سخنرانی شرکت کردند. سخنرانی هایی که به معرفی دستاوردهای جدید در مورد تاریخ هخامنشی از خلال فعالیتهای آخرین کارگاه های باستانشناسی مربوط به آن دوره می پرداختند. در این حوزه که در بطن تاریخ ایران قرار دارد، یاری پروفسور بریان به مطالعات بر ایران باستان مورد تمجید حضار واقع شد. حضاری که مجذوب روشنگریهای پربار حاصل از کارهای این پژوهشگر فرانسوی شدند.

برگزاری سخنرانی های پییر بریان در چارچوب سلسله سخنرانی های علمی فرانسوی با شهرت جهانی قرار دارد که توسط سفارت فرانسه در ایران انجام می شود و در ماه ژانویه 2019 با سخنرانی پروفسور آن-ماری لاگرانژ ادامه پیدا می کند. ایشان متخصص نظام های سیاره ای و پژوهشگر لابراتوار اخترفیزیک گرونوبل و برنده جایزه ایرن ژولیو-کوری در سال 2011 هستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هخامنشیان :
http://www.achemenet.com/
JPEGسخنرانی در دانشگاه تهران، 28 آبان
JPEGسخنرانی در موزه ملی، 29 آبان

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه