فرهنگ – اقبال چشمگیر نمایشگاه ایران فوتو (درون و بیرون) در پاریس

به مناسبت دومین دوره « ایران فوتو » که از 23 آوریل تا 7 مه 2019 برگزار شد،انجمن بادگیر در گالری شهرک بین المللی هنر پاریس مجموعه ای از آثار حدود بیست عکاس ایرانی که همگی زیر چهل سال سن دارند را به معرض دید نهاد.

ایران فوتو (درون و بیرون) به بیش از هزار بازدیدکننده امکان آشنایی با استعدادهای این عکاسان جوان و آثار ایشان را داد. آثاری که نماهایی مختلف از ایران را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه مورد حمایت سفارت فرانسه در ایران قرار داشت.

شهرک بین المللی هنرهای پاریس (سیته) از زمان بنیانگذاری خود در سال 1965، پذیرای هنرمندان از سرتاسر جهان، به اخص بسیاری از ایرانی هاست. مکانی برای آفرینش هنری که موجب گفتمان میان فرهنگ هاست و هنرمندان را از دیدار با مخاطبان خود و همچنین فعالان حرفه ای بهرمند می سازد.

JPEG

Dernière modification : 27/05/2019

بالای صفحه