فرهنگ – اقبال کنسرت کوارتت زهی الوآر در نیاوران

طی برنامه ای استثنائی که موسیقی فرانسوی، ایرانی و ارمنی را به یکدیگر پیوند می زد، کوارتت زهی کلاسیک الوآر، 26 و 29 خرداد 1398، به اجرای قطعاتی از نیما روشن و کومیتاس روی صحنه فرهنگسرای نیاوران در تهران و شهرآفتاب در شیراز پرداخت. سزار گنگ و کورین موآرانو ویلون، الناز افشاریان آلتو و مانوئل کارتینی ویلن سل، تحسین حضار را برانگیختند. این برنامه مورد حمایت سفارت فرانسه در ایران قرار داشت.

JPEG

Dernière modification : 23/06/2019

بالای صفحه