فرهنگ – برای دوره آموزشی در موسسه میراث ملی فرانسه در پاریس اقدام کنید !

موسسه میراث ملی فرانسه، یکی از مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت فرهنگ فرانسه است. این مرکز برگزارکننده دوره های آموزشی و استخدام امین الاموالان میراث ملی از جمله باستان شناسی، گنجینه ها، عمارت های تاریخی، موزه ها، میراث علمی، فنی و طبیعی است.

این موسسه پذیرای دانشجویان و افراد حرفه ای حوزه میراث از سراسر دنیا برای برگزاری دوره های آموزشی است. دوره های مذکور منوط به پرداخت شهریه و به زبان فرانسه برگزار می شوند. در این چارچوب، موسسه داوطلبان بین المللی اعم از فعالان حرفه ای و دانشجویان را می پذیرد.

اگر دانشجوی حفظ میراث فرهنگی هستید، می توانید با ارائه پرونده در این دوره هجده ماهه شرکت و مدرک بین المللی مطالعات حفظ میراث فرهنگی دریافت کنید. برای ارائه پرونده تا قبل از 27 اردیبهشت 1398 فرصت باقیست.

اگر دانشجوی مرمت میراث فرهنگی هستید، می توانید با ارائه پرونده در دوره آموزشی سه ماهه یا نیم سال تحصیلی شرکت کنید. برایارائه پرونده این دوره ها می توانید طی کل سال اقدام فرمائید.

اگر فعال حرفه ای حفظ یا مرمت میراث فرهنگی هستید، تا قبل از 1 خرداد 1398 اقدام کنید تا از یک دوره آموزشی دوماهه در موسسه میراث ملی فرانسه بهرمند شوید. این دوره های کوتاه مدت به شما امکان افزایش توانایی در مدیریت مجموعه آثار یا مدیریت تشکیلات میراث فرهنگی، مدیریت گروه، مسئولیت پذیری در محل کار یا در پروژه، درک عمق کارکرد دنیای میراث فرهنگی در فرانسه و سپس همکاری با امین الاموالان فرانسوی می دهد.
برای دسترسی به تمامی اطلاعات مورد نیاز به اینجامراجعه کنید.

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه