فرهنگ - تعاملات فرهنگی میان ایران و فرانسه : اقبال نمایشگاه های آلن سکارولی (عکاس) و توماس اوئو-مارشان (گرافیست) در خانه هنرمندان تهران

آئین بازگشایی نمایشگاه عکس « میان سرگشتگی و جاودانگی » از آلن سکارولی با موضوع مناظر کوه و همچنین افتتاحیه نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی توماس اوئو-مارشان در قالب سیزدهمین بزرگداشت مرتضی ممیز، با استقبال چشمگیری مواجه شدند.

این نمایشگاه ها که در خانه هنرمندان تهران برپا شده اند، سخنرانی دو هنرمند را در پی داشتند : سخنرانی آلن سکارولی در مورد خط مشی عکاس و اوبژه در خانه هنرمندان و دو سخنرانی دیگر توسط توماس اوئو-مارشان در مورد آفرینش اثر هنری تایپوگرافیک در خانه هنرمندان و گالری آ تهران برگزار شدند.

این دو نمایشگاه و کنفرانس هنرمندان فرانسوی که با حمایت سفارت فرانسه برگزار شدند بار دیگر پویایی تعاملات فرهنگی ایران و فرانسه را نمایش دادند.

نمایشگاه « میان سرگشتگی و جاودانگی » از آلن سکارولی و نمایشگاه توماس اوئو-مارشان در قالب سیزدهمین بزرگداشت مرتضی ممیز تا 9 آذر در خانه هنرمندان تهران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی برپا خواهند بود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آلن سکارولی :
http://alainceccaroli.com/

برای اطلاعات بیشتر در مورد توماس اوئو-مارشان :
http://www.thomashuotmarchand.com/
JPEGآلن سکارولی در حال ارائه توضیحاتی در مورد نمایشگاه « میان سرگشتگی و جاودانگی »
JPEGسخنرانی توماس اوئو-مارشان در خانه هنرمندان، 2 آذر 1397

Dernière modification : 28/11/2018

بالای صفحه