فرهنگ – سخنرانی آقای فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه، در « شب آراگون »، برگزار شده توسط مجله بخارا

سفیر فرانسه در ایران، آقای فیلیپ تیه بو، روز 15 اردیبهشت 1398 در مراسم « شب آراگون » سخنرانی کردند.

این رویداد که توسط مجله بخارا برای بزرگداشت لوئی آراگون، چهره برجسته شعر و رمان فرانسه برگزار شد، حدود 200 نفر را گردهم و فرصتی برای تعامل درباره تفکر این شاعر بزرگ و خوانش چند شعر از او را فراهم آورد.

آقای تیه بو طی سخنرانی خود، به پیوند قوی ادبیات فارسی و فرانسه اشاره و بر پویایی گفتمان فرهنگی میان دو کشور تاکید کردند.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه