فرهنگ/علوم – بازدید هیات ایرانی از شهرک علوم

آقای کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و یکی از بنیانگذاران موسسه مطالعات علوم شناختی، به همراه آقایان عبدالرضا فرجی راد، سیف اله باوندی طاهری و محمدباقر خرم شاد، در جریان سفر خود به فرانسه از شهرک علوم و صنعت و کاخ اکتشاف بازدید کردند.
در شهرک علوم، این هیات ایرانی بازدید ویژه ای از شهرک کودکان انجام دادند (فضاهای مختص کودکان بین 2 تا 7 سال و قسمت مختص کودکان 5 تا 12 سال)، همچنین از نمایشگاه دائمی مغز، نمایشگاه موقت «ترا دیتا، زندگی های ما در دنیای دیجیتال»، فضای مربئط به علوم اخبار، رصدخانه و آزمایشگاه تولیدی فبلب.
بازدید از کاخ اکتشاف، رویکرد رشته های علمی و اهمیت واسطه انسانی در تعلیم علمی را روشن نمود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهرک علوم و صنعت و کاخ اکتشاف به آدرس های زیر مراجعه فرمائید :
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/

JPEGبازدید رسمی هیات ایرانی دکتر کمال خرازی، ژوئیه 2017

JPEGدر فضای «بدن انسان» شهرک علمی کودکان

JPEGدر فضای «بدن انسان» شهرک علمی کودکان

JPEGدر فضای «باغ» (گلخانه پروانه ها) شهرک علمی کودکان

JPEGدر کاخ اکتشاف، واسطه فیزیک

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه