فرهنگ - فراخوان شرکت در سینما حقیقت سال 2019

مایل هستید منتخب جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت که از 15 تا 24 مارس در پاریس برگزار می شود باشید؟ فیلم خود را به همراه فرم ثبت نام در سایت زیر ثبت نمائید :
www.cinemadureel.org
این جشنواره توسط کتابخانه مردمی اطلاعات با همکاری انجمن دوستان سینما حقیقت برگزار می شود و ضمن تاکید بر میراث این ژانر، فرصتی برای استعدادهای جوان فراهم می آورد. سینما حقیقت برای شیوه ای باز و پذیرای تنوع در زمینه های مختلف اعم از موضوع، ژانر، زمان و فرم مستند مزیت قائل می شود.
توجه :
- برای فیلم هایی که بعد از یکم سپتامبر 2018 تمام شده اند، ثبت نام اینترنتی کامل و ارسال عناصر بصری باید حداکثر تا 25 نوامبر 2018 انجام شود.
- برای فیلم هایی که تا 25 نوامبر 2018 در حال اتمام هستند، ثبت نام اینترنتی کامل باید حداکثر تا 25 نوامبر 2018 انجام و عناصر بصری حداکثر تا 15 دسامبر 2018 ارسال شوند.

لیست فیلم های منتخب پایان فوریه 2019 روی سایت جشنواره منتشر خواهد شد.

تمامی اطلاعات لازم روی سایت زیر در دسترس شماست :

http://www.cinemadureel.org/fr/le-festival/reglement-2019

JPEG
CULTURE: CINEMA DU REEL – SUBMISSIONS OPENED FOR 2019

Do you want to be selected by the he Cinéma du réel - International Documentary Film Festival, which will be held in Paris from March 15th to March 24th? Please register your documentary and fill the form on the website: https://vp.eventival.eu/cinemadureel/2019

Organized by the French public reference library (Bibliothèque Publique d’information - BPI) jointly with Les Amis du Cinéma du reel association, this festival gives its chance to all valuable young talents and is open to any subject matter, kind of documentary, duration and shape.

PLEASE NOTE THAT:

• Films completed after September 1st 2018: Online submission duly completed and viewing material to be sent and postmarked November 25th 2018 at the latest.
• Films still under completion on November 25th 2018: Online submission duly completed on November 25th and viewing material to be sent December 15th 2018 at the latest.

By the end of February 2019, the official selection will be published on the festival’s website.

Regulation rules and selection criteria are available online: http://www.cinemadureel.org/en?set_language=en
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه