فرهنگ – موفقیت اقامت های هنری ایرانی در شهرک بین المللی هنرهای پاریس

اقامتگاه هنری شهرک بین المللی هنرها به هنرمندان خلاق تمامی رشته های هنری تعلق دارد. هنرمندانی که مایل به گسترش یک برنامه هنری در پاریس و برقراری ارتباط در این شهر باشند. مدت این اقامت از چند هفته تا چند ماه متغیر است.

سه برنامه مختلف که مورد حمایت سفارت فرانسه در ایران هستند و این فرصت را برای هنرمندان مستعد ایرانی فراهم می آورند : برنامه بخصوص شهرک بین المللی هنرها، برنامه همکاری با انستیتو فرانسه و برنامه همکاری با موزه هنرهای معاصر تهران.
این برنامه ها به شکل اطلاعیه روی سایت سفارت قرار می گیرند. برای دستیابی به این فرصت، صفحه اینترنتی سفارت فرانسه در ایران را رصد نمائید.

هنرمندان ایرانی که در حال حاضر در شهرک بین المللی هنرها بسر می برند برنامه های خود را با موفقیت پیش برده اند. مرتضی زاهدی و سروناز فارسیان (تصویرگر)، یاشار صمیمی مفخم و ترلان رفیعی از گروه دونفره « نان و نمک » (مدیر هنری) و تهمینه منزوی (عکاسی که پیش از این نمایشگاهی در آرل داشت) همگی با موفقیت برنامه های خود را در شهرک بین المللی هنرهای پاریس به ثمر نشاندند.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه