: فرهنگ - نمایشگاه الیویه هووه و مارگریت نوندورف (گروه هنرهای تجسمی فوژاک) تا 15 آبان و مجموعه سخنرانی های ایشان درباره هنر و طبیعت

الیویه هووه و مارگریت نوندورف که گروه دونفره هنرهای تجسمی « فوژاک » را تشکیل می دهند، با حمایت سفارت فرانسه برای برگزاری مجموعه رویدادهایی درباره رابطه میان هنر، انسان و طبیعت به ایران سفر کرده اند.

ایشان در سومین همایش بین المللی معماری دستکند که با حضور حدود 100 پژوهشگر، باستانشناس، معمار و دانشجو حول شناخت، نگهداری و مرمت میراث دستکند از 17 تا 19 مهر در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد نیز شرکت کردند.

سپس در روز 25 مهر کنفرانس « هنر و فعالیت محیط زیستی در اروپای امروز » را در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار کردند. این همایش به معرفی روشهای هنری مرتبط با محیط زیست با ارائه مثالهایی از کارهای انجام شده در اروپا در چند سال اخیر می پرداخت.

در پایان، ایشان از روز 27 مهر نمایشگاهی از عکس و چیدمان هنر-طبیعت در گالری ژاله تهران برپا کرده و در اقامتگاه هنری « راه » در نظرآباد سکنی گزیدند.
JPEGمارگریت نوندورف در حال معرفی نمایشگاه خود در گالری ژاله که تا 15 آبان ادامه دارد

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه