فرهنگ – نمایشگاه « بومسانی – هم دلی » در بنیاد لاجوردی (تا 9 آذر 1397)

نمایشگاه « بومسانی – هم دلی » روز ششم مهر با حمایت سفارت فرانسه، در بنیاد لاجوردی تهران گشایش یافت. این نمایشگاه آثار و چیدمان های پلتفرم خلاقانه بلس، به اخص آثار دزیره هیس (طراح فرانسوی) و اولا فان براندنبرگ (هنرمند آلمانی ساکن فرانسه) را به معرض دیدگان می نهد. این دو هنرمند با استفاده از ابزار مختلف (ویدئو، اشیا، مواد، نور) احساسات غیر قابل کنترل مرتبط با روند انطباق موجودات زنده را برانگیخته و در جستجوی ساختار هویت فرهنگی می پویند.
JPEGنمایشگاه « بومسانی – هم دلی » تا روز نهم آذر در بنیاد لاجوردی به آدرس تهران، خیابان سپند، شماره 20 دایر می باشد.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه