: فرهنگ - گالری های هنر : رویداد هنری بین المللی « هنر طبیعت »

در قالب پروژه بین المللی هنر عشایر درباره هنر طبیعت که دوره سال 2016 آن در ایران برگزار شد، شهر دوه-آن-آنژو و مرکز اسکان له-پرییر امسال میزبان آثار سه هنرمند ایرانی، عاطفه خاص، احمد نادعلیان و مجید ضیایی خواهند بود.
موضوع امسال درباره رابطه هنر در اماکن زیرزمینی سوموروآ و محیط زیست آن است. آثار خلق شده در مدت اقامت، در روزهای میراث ملی اروپائی یعنی شنبه شانزدهم و یکشنبه هقدهم سپتامبر مقارن با بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور ماه به نمایش گذاشته خواهند شد.
برای اطلاعات بیشتر :
http://www.gnap-france.fr/others-gnap/
برای دیدن کاتالوگ سال 2016 پروژه بین المللی هنر عشایر که در ایران برگزار شد :
http://fr.calameo.com/read/002862870aae3fb047d92

PNG
PNG
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه