مبارزه با تغییر آب و هوا – شرکت آقای لوران فابیوس در بیستمین کنفرانس تغییر آب و هوا (لیما،9 الی 12 دسامبر).

آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی در لیما، در کنفرانس طرف‌های کنوانسیون–کادر سازمان ملل متحد در باره تغییرات آب و هوا شرکت می‌کند.

هم‌چنان‌که آقای لوران فابیوس اعلام داشته، اقدام فرانسه بر سه کلمه مبتنی است: فوریت، بلنداندیشی و امید.

اول فوریت زیرا بررسی‌های علمی و رصد جاری از تغییر هر روز وخیم‌تر آب و هوا به دلیل تأثیر گازهای گلخانه‌یی خبر می‌دهد. سطح دریاها بالا می‌آید، گرما افزایش می‌یابد و پدیده‌های شدید آب و هوایی رو به کثرت است.

دوم بلنداندیشی. هدف کنفرانس لیما، آغاز به شناسایی نکته‌های مورد اجماع و تبیین روشی مشترک برای تعیین کمکی است که هر کشور باید در طول سه‌ماهه اول 2015 ارائه دهد.

و سرانجام امید چون اروپا و ایالات متحده و چین از هم‌اکنون تعهداتی را پذیرفته‌اند و کنفرانس لیما مرحله‌یی مهم برای دستیابی به توافق جهانی برای مبارزه با تغییر آب و هوا در کنفرانسی است که قرار است در دسامبر 2015 در پاریس تشکیل شود و آقای لوران فابیوس و هیئت فرانسوی، در 12 دسامبر، در لیما، راه‌اندازی آن را، رسماً اعلام خواهند کرد. فرانسه خود را بسیج کرده است تا «پاریس آب و هوا 2015» که بزرگ‌ترین کنفرانس در باره آب و هوا در تاریخ فرانسه خواهد بود، موفقیت‌آمیز باشد.

برای اطلاعات بیشتر یه پیوند های زیر مراجعه کنید :

-  Lima / COP20
-  Paris Climat 2015 / COP21

Dernière modification : 11/12/2014

بالای صفحه