محیط زیست-ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM 2018) در تاریخ 23 و 24 ژانویه برابر با 3 و 4 بهمن

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM 2018) در تاریخ 23 و 24 ژانویه برابر با 3 و 4 بهمن در تهران برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با همکاری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران (AQCC) ـ هسته پژوهشی سوخت احتراق و آلایندگی (FCE) دانشگاه صنعتی شریف ـ انجمن علمی هوای پاک ایران (IACA) و وزارتخانه های بهداشت ـ صنعت ـ علوم و شهرداری های هشت شهر بزرگ ایران برگزار می شود.

Air Parif ـ انجمن پایش کیفیت هوا در ایل دو فرانس ـ با حمایت سفارت فرانسه در ایران در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.

هدف از این همایش بررسی مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و تسهیل تبادلات تجربیات و شیوه های صحیح برای مبارزه با آلودگی شهری می باشد.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه