مدرسه فرانسوی تهران

مدرسه فرانسوی تهران

JPEG

موسسه زیر نظر آژانس های زیر اداره می شود :

- آژانس آموزش فرانسه در خارج از فرانسه (AEFE)

- میسیون لائیک فرانسه (MLF)

آدرس: 1553, Avenue Shariati • 1939613663 Téhéran – Iran

تلفن : 00 98 212 264 1705 - 00 98 212 260 4912 - 00 98 212 261 5456-8

فاکس : 00 98 212 260 4922

پست الکترونیک :
ecolefrancaiseteheran@yahoo.fr

مدیر : آقای رونالد مولر

سطوح آموزشی :

مهد کودک :
- Très Petite Section (TPS),
- Petite Section (PS),

- Moyenne Section (MS)
- Grande Section (GS)

دبستان : Du CP au CM2 homologué

راهنمایی : Enseignement direct homologué (de la 6ème à la 3ème)

دبیرستان : Enseignement direct homologué (de la 2nde à la Terminale)

سال تحصیلی : از ژوئن تا سپتامبر

Dernière modification : 20/02/2018

بالای صفحه