مدارس فرانسوی زبان

مدرسه فرانسوی تهران

JPEG

موسسه زیر نظر آژانس های زیر اداره می شود :

- آژانس آموزش فرانسه در خارج از فرانسه (AEFE)

- میسیون لائیک فرانسه (MLF)

آدرس: ایران، تهران، خیابان شریعتی، شماره 1623
کد پستی:1939613663
تلفن : 22615456 / 22615457 / 22615458 / 22604912 / 22641705

فاکس : (+98-21) 22 60 49 22

پست الکترونیک : secretariat@efteheran.com

وبسایت : www.efteheran.com

مدیر : آقای رونالد مولر

سطوح آموزشی :

مهد کودک :
- Très Petite Section (TPS),
- Petite Section (PS),

- Moyenne Section (MS)
- Grande Section (GS)

دبستان : Du CP au CM2 homologué

راهنمایی : Enseignement direct homologué (de la 6ème à la 3ème)

دبیرستان : Enseignement direct homologué (de la 2nde à la Terminale)

سال تحصیلی : از ژوئن تا سپتامبر

مدارس دوزبانه ایرانی دارای عنوان « لیبل فرانس ادوکاسیون »

ماه ژوئن 2017 با موافقت وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه، وزارت آموزش ملی این کشور و آژانس آموزش زبان فرانسه در کشورهای خارجی، عنوان «لیبل فرانس ادوکاسیون » به دو مدرسه دوزبانه ایرانی اعطا شد :

- مدرسه ملل اصفهان
- مدرسه آفتاب آذرین تهران

این عنوان مشخص می کند که این مراکز در چارچوب آموزش ملی کشور خود، زبان فرانسه و همچنین دروس دیگر را به زبان فرانسه به دانش آموزان تدریس می کنند. این عنوان تمییز دهنده مراکزی است که به اعتلای زبان، آموزش و فرهنگ فرانسه یاری رسانده اند

Dernière modification : 30/01/2019

بالای صفحه