مشخصات

- آدرس : بخش روادید سفارت فرانسه در ایران، در خیابان نوفل لوشاتو – پلاک 66-64 واقع شده است.

- تماس با ما : visas.teheran@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 26/06/2014

بالای صفحه