معماری- میزگرد معماری فضاهای فرهنگی. دیدگاه ایرانی-فرانسوی

سفارت فرانسه و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران با همکاری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
مفتخرند شمارا به میزگرد
معماری فضاهای فرهنگی، دیدگاه ایرانی- فرانسوی
دعوت کنند.
مکان: سالن کنفرانس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 8 آبان 1396 از ساعت 8:30 تا 16:30
این میزگرد معماران صاحب نامی چون :
فرهاد احمدی، روئیدا آیاش، علیرضا بهزادی، پاتریک برژه، داراب دیبا، پویا خزائلی پارسا، فرانسوآ رو و ژان-مارک لالو را گرد هم میاورد.
مدیران جلسه خانم مادلن اوبر، دبیر کل افکس و آقای محسن حبیبی، استاد معماری دانشگاه تهران خواهند بود.
شرکت در میزگرد برای عموم آزاد است. الویت با افرادی است که از طریق لینک زیر پیشتر ثبت نام کرده باشند:
https://www.weezevent.com/table-ronde-architecture-des-espaces-culturels-2
جهت دریافت برنامه و اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید :
http://www.ifriran.org/afex/index-fa.php
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه