موفقیت دومین دیدارهای همکاری دانشگاهی ایران و فرانسه

پاریس در روزهای 19 و 20 ژوئن 2018 و با حمایت سفارت فرانسه در ایران، میزبان دومین دیدارهای همکاری دانشگاهی ایران و فرانسه بود. نخستین دور دیدارها در دسامبر 2016 در تهران و با حضور دبیر دولت فرانسه در آموزش عالی برگزار شد. هدف از این نشست، پیش برد دورنمای دیدارها برای تقویت همکاری دوجانبه بین فرانسه و ایران و محقق کردن مفاد یادداشت همکاری ای است که در زمینه های آموزش، تحقیق و فن آوری، در ماه ژانویه 2016 توسط وزرای امور خارجه فرانسه و ایران امضا شد.

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، به همراه هیاتی حدوداٌ 15 نفره متشکل از رؤسا و مدیران معتبرترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ایران و همچنین نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و امور خارجه این کشور حضور یافتند.

دومین دورۀ دیدارها امکان تحقق یافتن اهدافی عملیاتی را میسر کرد: از این میان می توان به امضای صورتجلسه اولین نشست کمیته مشترک همکاری علمی و فنی (که در ماه نوامبر سال 2017 برگزار شد)، امضای توافقنامه های جدید بین دانشگاهی از جمله بین ParisTech و دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه Lumière Lyon 2 و دانشگاه تهران و همین طور دانشگاه Paris-Saclay و دانشگاه صنعتی شریف، اشاره کرد.
طی روز نخست، که به میزبانی دانشگاهParis-Saclay هماهنگ و برگزار شد، چشم انداز همکاری دانشگاهی وعلمی دو جانبه توسط سرکار خانم دکتر بریژیت پلاتو، مدیرکل وزارت آموزش عالی و تحقیقات فرانسه، جناب آقای دکتر حسین سالارآملی، قائم مقام وزیر علوم، جناب آقای دکتر نورالدین منامانی، مدیر روابط خارجی و سازمانی کامپوس فرانس و جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر و حلقه اصلی همکاری های فرانسه و ایران، ارائه گردید. نمایندگانی از مجمع مدیران دانشسراهای مهندسی فرانسه، مجمع دانشسراهای عالی و مجمع روسای دانشگاه های فرانسه نیز در این خصوص صحبت کردند.

شرکت کنندگان ایرانی و فرانسوی موفق به تنظیم گزارشی از مشارکت های موجود شدند وتوانستند طرح های مشترک جدیدی را در زمینه های گوناگون شناسایی کنند. این امر به ویژه با شرکت در میز گردهایی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، بهداشت، مهندسی، مکانیسم های همکاری، پویایی و ابزار سرمایه گذاری در پژوهش و یا همچنین ارتباط بین آموزش، بخش خصوصی و فرصت های شغلی، میسر شد.

از سوی دیگر، جلساتی نهادی نیز با مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS)، آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF) و همچنین COMUE Sorbonne Paris Cité برگزار شد.
هیات ایرانی همچنین موفق به بازدید از چندین موسسه شد، از جمله مرکز Synchrotron SOLEIL، گروه شبیه سازی در حوزه ی سلامت iLumens در دانشگاه پاریس دکارت ، موسسه بیماری های ژنتیکی Imagine، مجموعه ی Palais de la Découverte، موسسه فیزیکGlobe de Paris ، موسسه مغز و نخاع و مرکز تحقیقات قلب و عروق پاریس.

بعد از یک نشست دوجانبه بین فریدریک ویدال، وزیر آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه و منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، این دوره از دیدارها در روز 20 ژوئن و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه فرانسه و در قالب ضیافتی در محل این وزارتخانه (Quai d’Orsay) خاتمه یافت.

وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه یک گزارش مطبوعاتی منتشر کرده که از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

http://m.enseignementsup-recherche....

شرکت کنندگان در دومین دیدارهای همکاری دانشگاهی و علمی ایران و فرانسه
شرکت کنندگان در دومین دیدارهای همکاری دانشگاهی و علمی ایران و فرانسه
افتتاحیه دیدارها
افتتاحیه دیدارها
دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران آقای
دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران آقای
آقای امانوئل پوییزه- ژووَن، معاون مدیر کل حوزه ی جهانی شدن وزارت امور خارجه فرانسه
آقای امانوئل پوییزه- ژووَن، معاون مدیر کل حوزه ی جهانی شدن وزارت امور خارجه فرانسه
خانم دکتر بریژیت پلاتو، مدیرکل وزارت آموزش عالی و تحقیقات فرانسه
خانم دکتر بریژیت پلاتو، مدیرکل وزارت آموزش عالی و تحقیقات فرانسه
آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و مسئول روابط بین المللی
آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و مسئول روابط بین المللی
خانم دکتر اِستل یاکونا، معاون اجرایی
خانم دکتر اِستل یاکونا، معاون اجرایی
آقای دکتر نورالدین منامانی، مدیر روابط خارجی و سازمانی کامپوس فرانس
آقای دکتر نورالدین منامانی، مدیر روابط خارجی و سازمانی کامپوس فرانس
آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر و حلقه اصلی همکاری های فرانسه و ایران
آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر و حلقه اصلی همکاری های فرانسه و ایران
امضای صورتجلسه اولین نشست کمیته مشترک همکاری علمی و فنی
امضای صورتجلسه اولین نشست کمیته مشترک همکاری علمی و فنی
رئیس پاریس-تِک و آقای دکترجبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت امضای تفاهمنامه توسط خانم دکتر الیزابت کرپون،
رئیس پاریس-تِک و آقای دکترجبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت امضای تفاهمنامه توسط خانم دکتر الیزابت کرپون،
امضای تفاهمنامه توسط آقای ژیل بلوک، رئیس دانشگاه پاریس-ساکله و آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف
امضای تفاهمنامه توسط آقای ژیل بلوک، رئیس دانشگاه پاریس-ساکله و آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف
و دانشگاه تهرانLumière Lyon 2 امضای تفاهمنامه بین دانشگاه
و دانشگاه تهرانLumière Lyon 2 امضای تفاهمنامه بین دانشگاه
ارائه تصویری کلی از همکاری های پزشکی، توسط آقای دکتر سید حسن امامی رضوی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارائه تصویری کلی از همکاری های پزشکی، توسط آقای دکتر سید حسن امامی رضوی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
میزگرد "مهندسی" با مدیریت آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، و آقای مارک زولور، معاون روابط بین الملل CentraleSupélec
میزگرد "مهندسی" با مدیریت آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، و آقای مارک زولور، معاون روابط بین الملل CentraleSupélec
میزگرد "علوم انسانی و اجتماعی" با مدیریت آقای دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی، رئیس دانشگاه اصفهان و آقای جمال اوبشو، رایزن بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در تهران
میزگرد "علوم انسانی و اجتماعی" با مدیریت آقای دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی، رئیس دانشگاه اصفهان و آقای جمال اوبشو، رایزن بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در تهران
میزگرد " مکانیسم های همکاری، پویایی و سرمایه گذاری در پژوهش " با مدیریت آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و آقای پاتریک کوموآ، نماینده ارشد اداره آموزش عالی و پژوهش وزارت امور خارجه فرانسه
میزگرد " مکانیسم های همکاری، پویایی و سرمایه گذاری در پژوهش " با مدیریت آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و آقای پاتریک کوموآ، نماینده ارشد اداره آموزش عالی و پژوهش وزارت امور خارجه فرانسه
جلسه در مقر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه(CNRS)
جلسه در مقر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه(CNRS)
امضای تفاهمنامه بین آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
امضای تفاهمنامه بین آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
جلسه در مقر موسسه فیزیک Globe de Paris
جلسه در مقر موسسه فیزیک Globe de Paris
اختتامیه دومین دور از دیدارها توسط فریدریک ویدال، وزیر آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه و آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران
اختتامیه دومین دور از دیدارها توسط فریدریک ویدال، وزیر آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری فرانسه و آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران

‹ précédent | suivant ›

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه