نخستین همایش بین المللی آموزش زبان فرانسوی در روز های 29 و 30 آذر ماه 1394 در تهران برگزار می شود. بیشتر بدانید...

نخستین همایش بین المللی آموزش زبان فرانسوی در روز های 29 و 30 آذر ماه 1394 در تهران برگزار می شود.
این همایش به همت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسوی و مرکز زبان فرانسوی تهران برگزار شده و از حمایتهای متعددی، بویژه از حمایت موسسه فرانسوی، سفارت فرانسه درایران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الزهرا بهره مند می باشد.

این همایش مجموعه ای ازکنشگران ایرانی و بین المللی آموزش زبان فرانسوی و کاربرد حرفه ای آن، بخصوص در زمینه های نشر، ترجمه، گردشگری واقتصاد را گرد هم خواهد آورد.
در این همایش، متخصصین برجسته زبان فرانسوی که به نهادهای مرجع زبان فرانسوی وفرانکوفونی چون دانشگاه استراسبورگ، آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، FIFP، CCIP، CIEP، CLA، CAVILAM، IFP، TV5 Monde، Belles Lettres و غیره تعلق دارند، ابتکارات نوینی را در زمینه آموزش زبان فرانسوی ارائه و در ارتباط با شرکای ایرانی خود، به بررسی وضعیت آموزش زبان فرانسوی در ایران و مسائل و فرصتهای جدید آن خواهند پرداخت.

برای دیدن برنامه، اینجا کلیک کنید.
برای ثبت نام،اینجا کلیک کنید.
برای دیدن پوستر، اینجا کلیک کنید.

Dernière modification : 03/12/2015

بالای صفحه