نشان فرانس ادوکسیون - دو مدرسه دوزبانه ایرانی با نشان کیفیت رسمی

نشان کیفیت فرانس ادوکسیون که از سال 2012 شروع به فعالیت کرده است با حکم رسمی مورخ 25 ژوئیه 2017 به دو مدرسه دوزبانه ایرانی تعلق گرفت : مدرسه ملل اصفهان و مدرسه آفتاب آذرین تهران. این نشان که توسط مراجع رسمی فرانسوی صادر شده است، اخیرا فعالیت این دو مرکز در زمینه زبان و فرهنگ فرانسوی با آموزش خوبی که در اختیار دانش آموزان خود میگذارند و امکان کشف رشته های دیگر به این زبان را برایشان فراهم میکنند را در چارچوب آموزش ملی به رسمیت شناخت. از طرفی این نشان امکان آموزش دوزبانه فرانسوی را در خارج و برای دانش آموزان و اولیای ایشان فراهم میکند.

PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه