نمایشگاه ژان بودریار درتهران

گالری جدید هنر با عنوان گذار (www.transitionartgallery.com) ۳۰ سپتامبر آغاز به کار نمود. نمایشگاه افتتاحیه که به عکس‌های متفکر مشهور فرانسوی ژان بودریار (2007-1929) اختصاص داده شده است، کشور فرانسه را ارج می‌‌نهد. آقای علی‌ شیرجیان کمیسر این نمایشگاه می‌‌باشد. فیلسوف بزرگ، جناب آقای داریوش شایگان سخنرانی‌ بسیار زیبایی در ستایش اندیشه بودریار ایراد نمودند. ۳۸ عکس از آثار این متفکر تا ۲۱ اکتبر در گالری گذار به نمایش گذاشته خواهند شد.

Dernière modification : 05/10/2016

بالای صفحه