هرمزگان - سفر سفیر فرانسه به بندرعباس و قشم در تاریخ 29 و 30 دی ماه سال 1395

آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در ایران، در تاریخ 29 و 30 دی ماه سال جاری به بندر عباس و جزیره قشم سفر کرد.
در بندرعباس او با آقای جاسم جادری، استاندار هرمزگان، در خصوص فرصت های توسعه اقتصادی استان وزمینه های همکاری با فرانسه، و نیز با رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان دیدار کرد. سفیر فرانسه همچنین از سایت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO)، متخصص حوزه ساخت کشتی و سکوهای نفتی، و نیز بندر شهید رجایی، اولین بندرتجاری ایران، بازدید کرد.
در جزیره قشم آقای سنمو باآقای حمیدرضا مومنی، مدیر منطقه آزاد قشم، و رئیس ژئو پارک قشم دیدار کرد. او همچنین از سایت تولید ماهی تیاب پران که حاصل همکاری با مزرعه دریایی دوهه فرانسه می باشد، بازدید کرد.
JPEG

Dernière modification : 26/01/2017

بالای صفحه