همکاری دانشگاهی – اهدای کتاب توسط سفارت فرانسه در ایران به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

روز 30 مهر 1397 بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران در چارچوب حمایت از همکاری دانشگاهی در حوزه قضائی، کتابهایی در زمینه حقوق و قوانین را به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در حضور آقای دکتر ابراهیم بیک زاده (رئیس دانشکده) و آقای دکتر امیر سعید شیرانی (مدیر روابط بین الملل دانشگاه) اهدا نمود.

این مراسم در حاشیه گفتگو در مورد برنامه راه اندازی رشته حقوق به زبان فرانسه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این برنامه توسط سفارت فرانسه و دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت آژانس دانشگاهی فرانکوفونی با هدف تربیت حقوقدانان دوزبانه (فارسی و فرانسه) پیش می رود.

در سال 2018 با حمایت مالی سفارت فرانسه در ایران یک مدرس زبان فرانسه برای مدت شش ماه به دانشگاه شهید بهشتی اعزام شد تا مقدمات اجرای این پروژه فراهم آید.

با گشایش مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق امور بین الملل در سپتامبر 2019، این برنامه عینیت خواهد یافت.
JPEG22 اکتبر 2018 دانشگاه شهید بهشتی تهران

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه