: همکاری پزشکی : افتتاح دفتر همکاری فرانسوی – ایرانی

در تاریخ 9 ژوئیه 2017 آقای دکتر پیوندی، رئیس دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، آقای دکتر اسدی لاری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به همراه آقای فرانسوآ سنمو، سفیر فرانسه در ایران، دفتر همکاری علمی و دانشگاهی فرانسه و ایران در زمینه پزشکی را افتتاح کردند.
این ابتکار عمل توسط وزارت بهداشت و درمان ایران و دانشگاه شهید بهشتی اتخاذ شد و از حمایت آقای دکتر حشمتی، رئیس انجمن پزشکان ایرانی – فرانسوی و متخصص خون در سازمان بیمارستانهای پاریس، بهرمند گردید. این دفتر با ظرفیت ملی، ایجاد ارتباط و گسترش همکاری مراکز درمانی و تحقیقاتی ایران و سازمانهای فرانسوی را در دستور کار دارد.
تعدادی از مسئولین عالی رتبه آموزش پزشکی ایران مانند آقای دکتر غلامرضا اصغری، رئیس دانشگاه پزشکی اصفهان، آقای دکتر قانعی از انستیتو پاستور ایران و آقای دکتر گورابی از انستیتو رویان در این مراسم شرکت کردند.
هیات همراه از طرف فرنسوی بغیر از آقای دکتر حشمتی متشکل از خانم دکتر فلورانس وبر، مدیر روابط بین الملل سازمان بیمارستان های پاریس، آقای پروفسور یزدان یزدان پناه، متخصص بیماری های عفونی در انستیتو ملی سلامت و تحقیقات پزشکی فرانسه و همچنین سازمان بیمارستان های پاریس، خانم پروفسور کلر پویار از انستیتو کوشن و آقای دکتر اگزاویه ژونمتر، متخصص ژنتیک و استاد ژنتیک در دانشکده پزشکی پاریس دکارت بود.
همگی شرکت کنندگان کیفیت همکاری پزشکی میان فرانسه و ایران را تحسین نموده و آرزوی روابط عمیقتر کردند.
اتفاق خاص، تمهیدات خاص : شرکت ملی پست ایران تمبری به رسم یادبود این بازگشایی منتشر کرد
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه