ورود به فرانسه با حیوان اهلی

در سایت گمرک فرانسه اطلاعاتی در مورد شرایط لازم برای وارد نمودن حیوان اهلی به فرانسه وجود دارد که در آدرس ذیل قابل دسترسی هستند:ورود به فرانسه با حیوان اهلی
JPEG

Dernière modification : 17/01/2018

بالای صفحه