وضعیت فریبا عادلخواه


بیانیه‌ی آقای ژان-ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه
وضعیت فریبا عادلخواه

27 اردیبهشت 2020

با شدت هرچه تمامتر محکومیت هموطنمان، خانم فریبا عادلخواه، در ایران به پنج سال حبس را محکوم می‌کنم.

این محکومیت بر پایه‌ی هیچ عنصر جدی یا عمل ثابت‌شده بنا نشده و بنابراین جنبه‌ی سیاسی دارد.

مقامات فرانسوی نهایت کوشش خود را بعمل می‌آورند تا اجازه‌ی دسترسی کنسولی به هموطنمان را از مقامات ایرانی به دست آورند. ما از مقامات ایرانی مصرانه خواستار آزادی فوری خانم عادلخواه هستیم.

Dernière modification : 16/05/2020

بالای صفحه