وضعیت نسرین ستوده – بیانیه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه (21/12/1397)

اخبار از تشدید محکومیت زندان نسرین ستوده، وکیل و فعال ایرانی حقوق بشر، به دنبال دادرسی جدیدی که در غیاب وی در دسامبر 2018 تشکیل گردیده است حکایت دارند.

فرانسه از این اخبار ابراز نگرانی کرده و بار دیگر بر حمایت خود از آزادی عقیده و بیان و نیز از حق فردی مبنی بر داشتن دادرسی عادلانه تاکید می ورزد. فرانسه ایران را به احترام به تعهدات بین المللی اش در این زمینه، به ویژه احترام به پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی فرا می خواند.

خانم نسرین ستوده، چهره شناخته شده عرصه دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه ساخارف پارلمان اروپا برای آزادی اندیشه، حرفه وکالت خویش را همچنین در راه مبارزه برای حقوق زنان به کار گرفته است. رئیس جمهوری فرانسه به تازگی با دعوت از وی به شورای مشورتی G7 برای برابری زنان و مردان، از تعهد وی تقدیر و حمایت کرده است.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه