ویزا برای فرانسه

جمع آوری پرونده های تقاضای ویزای فرانسه از تاریخ 18 ژوئیه 2017 توسط شرکت خصوصی VFS در خارج سفارت انجا م می گردد.

برای دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط به دریافت وقت ویزا و مدارک مورد نیاز بر حسب نوع ویزای درخواستی به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.vfsglobal.com/France/iran/farsi/index.html

همسران اتباع فرانسوی با قرار قبلی می توانند همچنان به سفارت مراجعه کنند. آنان می توانند برای ارسال تقاضای خود به آدرس زیر ایمیل بزنند:
visas.teheran@diplomatie.gouv.fr

هشدار در رابطه با کلاهبرداری در ویزای فرانسه

سفارت فرانسه در تهران اطلاعات مندرج در مقاله « تشکیلات سفارت فرانسه در پاساژ لوکس در شمال تهران؟ ! » را که در تاریخ 29 اوت 2017 [7 شهریور 1396] ازسوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد رد می کند. مقاله مذکور، که پیمانکار مسئول دریافت تقاضاهای صدور ویزا برای فرانسه را سخت زیرسوال می برد، تنها بر مبنای مشاهدات یک متقاضی ویزا نوشته شده، که ایشان هم تقاضای خود را پیش از برون سپاری به شرکت VFS، به بخش ویزای سفارت ارائه داده بود. سفارت فرانسه همچنین متأسف است که نگارنده مقاله فوق با این سفارتخانه تماس نگرفته تا واکنش رسمی ما به این اتهامات را پذیرا باشد.

سفارت فرانسه یادآوری می نماید که فقط شرکت VFS صلاحیت آن را دارد که ازطریق فرآیندی مطمئن، به متقاضیان ویزا وقت مصاحبه بدهد و پرونده شان را در ازای دریافت هزینه ثابت 25 یورو )علاوه بر مبلغ ۶۰ یورو که در چارچوب هزینه قانونی توسط سفارت اخذ می‌‌شود( برای خدمات فوق تحویل بگیرد. با این حال بررسی پرونده و صدور ویزا صرفاً در صلاحیت مقامات فرانسوی می باشد. لذا نه شرکت VFS و نه هیچ آژانس خصوصی دیگری کوچکترین صلاحیتی در زمینه های فوق ندارند.

بنابر آنچه گفته شد، سفارت فرانسه نسبت به هرگونه کلاهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد می شود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است به متقاضیان ایرانی ویزا هشدار می دهد.

JPEG

Dernière modification : 17/05/2018

بالای صفحه