روادید- تحویل پرونده های تقاضای روادید از تاریخ 18 ژوئیه 2017 (27/04/1396) در مرکزتجاری پالادیوم

سفارت فرانسه در تهران، پذیرش پرونده های روادید را ازتاریخ 18 ژوئیه 2017 (27/04/1396) به شرکت خصوصی VFS وی اف اس واگذار نموده است
تمام وقتهای ملاقات تعیین شده توسط بخش روادید همچنان معتبر هستند. با اینهمه، از تاریخ 18 ژوئیه 2017 (27/04/1396) به بعد پذیرش متقاضیان ویزا در سفارتخانه انجام نمیشود بلکه در محل شرکت VFS وی اف اس به نشانی تهران، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز تجاری پالادیوم طبقه یازدهم انجام خواهد شد
متن ایمیلی به تمام افرادی که از قبل وقت ملاقات گرفته اند ارسال خواهد شد تا روال جدید تحویل پرونده ویزا را به اطلاع آنها رسانده شود
از این پس برای درخواست وقت ملاقات تحویل پرونده انواع روادید (جهانگردی، تجاری، دیدار بستگان یا دیدارهای خصوصی) با نشانی زیر ایمیل ارسال کنید :
appointmentfrance@vfshelpline.com
ایمیلی که برای درخواست وقت تحویل پرونده ارسال می کنید باید شامل اطلاعات زیر باشد
- نام و نام حانوادگی کامل متقاضی
- تاریخ تولد
- ملیت
- جنسیت
- شماره گذرنامه
- تاریخ انقضای اعتبار گذرنامه
- شماره تلفن متقاضی
- آدرس ایمیل
JPEG

Dernière modification : 03/07/2017

بالای صفحه