ویزا- شیوه جدید درخواست روادید

تمامی قرارهای ملاقات برای ارائه مدارک ویزا برای ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت پر می باشند.
از تاریخ چهارشنبه سیزدهم ژوئن (23 خرداد)، تقاضای قرار ملاقات برای سفر در ماه سپتامبر با ارسال ایمیل به آدرس ذیل مقدور می باشد:
appointmentfrance@vfshelpline.com
در ایمیل تقاضای ملاقات ویزا باید اطلاعات زیر ذکر گردند:
نام کامل
تاریخ تولد
ملیت
جنسیت
شماره گذرنامه
تاریخ انقضای گذرنامه
شماره تلفن
آدرس الکترونیکی
JPEG

Dernière modification : 12/06/2017

بالای صفحه