پیام تسلیت در پی رحلت رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی...

کشور فرانسه مراتب تسلیت خود را به دولت و مردم ایران ابراز می دارد و به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران،به عنوان چهره برجسته زندگی سیاسی معاصر ایران و یکی از عوامل ورود ایران به صحنه بین المللی درود می فرستد.
تصویر: دیدار آقای کلود بارتلون، رئیس مجلس ملی فرانسه، با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در شهریور ماه 1395

JPEG

Dernière modification : 10/01/2017

بالای صفحه