پیام تسلیت سفارت فرانسه در پی سقوط پرواز تهران – یاسوج

با کمال اندوه از مرگ 66 ایرانی در حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج در تاریخ 29 بهمن 1396 مطلع گشتیم. سفارت فرانسه خود را در غم بازماندگان قربانیان این حادثه شریک دانسته و صمیمانه به آنان تسلیت می گوید. در این شرایط اندوهبار، سفارت فرانسه بر همبستگی خود با مردم و مقامات ایران تاکید می نماید.
JPEG

Dernière modification : 18/02/2018

بالای صفحه