کمک بشردوستانه فرانسه به سیل زدگان در ایران

مردم ایران با ناآرامی های جوی که مناطق زیادی از کشور را در روزهای اخیر دربرگرفته مواجه هستند. فرانسه با مردم ایران ابراز همبستگی نموده، به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت می گوید.

در مواجهه با این وضعیت و به منظور پاسخگویی به نیازهای مطرح شده ازسوی مقامات ایرانی، مرکز بحران و پشتیبانی (CDCS) وزارت امور خارجه و اروپای فرانسه درحال ارسال کمک فوری بشردوستانه به ایران است. در همین چهارچوب یک محموله دوازده تُنی بشردوستانه شامل 114 پمپ تخلیه آب، با هواپیما به ایران خواهد رسید. اولین نوبت ارسال در روزهای آینده صورت خواهد گرفت.

بیانیه وزارت خارجه فرانسه
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه