گزیده‌ی نشست خبری (28 آبان) سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه

پرسش: آیا بر این باورید که پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر لغو معافیت سایت فردو و نیز آخرین تخطی ایران شامل عبور از حد مجاز ذخایر آب سنگین، توافق هسته‌ای در وضعیت مرگ مغزی قرار گرفته است؟

پاسخ: فرانسه از عدم مراعات تعهدات هسته‌ای از سوی ایران بسیار نگران است، چرا که این موضوع می‌تواند عواقبی جدی در حوزه‌ی اشاعه در پی داشته باشد.
ازسرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در سایت فردو، که می‌تواند پیامدهایی جدی در زمینه‌ی اشاعه داشته باشد، اقدامی جدید است که از شتاب‌گیری تأسف‌بار کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام حکایت دارد.
ما همچنین از تصمیم ایالات متحده مبنی بر پایان‌بخشیدن به معافیتی که می‌بایست هدایت پروژه‌های غیرنظامی را در این سایت تسهیل نماید، که به دنبال ازسرگیری غنی‌سازی در فردو گرفته شده است، متأسفیم.
حفظ برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) مستقیماً به صلح و امنیت بین‌الملل و ثبات منطقه یاری می‌رساند. لذا فرانسه درنظر دارد که در هماهنگی نزدیک با شرکای خود، تلاش‌هایش را برای حمایت از برجام و ایجاد شرایط زمینه‌ساز کاهش تنش ادامه دهد. در این راستا فرانسه از ایران می‌خواهد که بدون تعلل به اجرای کامل برجام بازگردد.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه