گزیده نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه و اروپای فرانسه (10 تیر)

پرسش: واکنش شما به تأیید محکومیت خانم فریبا عادلخواه به پنج سال حبس چیست؟

پاسخ: ما این تصمیم مقامات ایرانی را که علیرغم نبود عنصر جدی یا عمل ثابت‌شده، بر بازداشت خانم فریبا عادلخواه با هدفی صرفاً سیاسی پافشاری می‌کنند، محکوم می‌کنیم. ما مصمم به حصول آزادی هموطنمان هستیم.

چنانکه وزیر امور خارجه و اروپا، آقای ژان-ایو لودریان، در تاریخ 16 خرداد اظهار کرد، تداوم این وضعیت نتیجه‌ای به جز تأثیر منفی بر روابط دوجانبه‌ی ایران و فرانسه نخواهد داشت و سطح اعتماد بین دو کشور را به‌طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.

Dernière modification : 01/07/2020

بالای صفحه