گزیده نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه و اروپای فرانسه (27 تیر)

پرسش : واکنش فرانسه به محکومیت سه جوان ایرانی به اعدام به علت شرکت کردن در تظاهرات دی ماه 1398 در ایران چیست؟

پاسخ: فرانسه از این محکومیت عمیقا متعجب است.

فرانسه علاقه اش به آزادی بیان و آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و نیز مخالفت خلل ناپذیرش با حکم اعدام تحت هر شرایطی و در هر جایی را یادآور می شود. فرانسه در تعهد جدی اش به لغوجهانی این مجازات غیر قانونی، غیر انسانی و بی فایده ثابت قدم است. فرانسه از تمام دولتهایی که همچنان حکم اعدام را صادر می کنند می خواهد که یک مهلت قانونی قطعی برای لغو این حکم تعیین کنند.

Dernière modification : 18/07/2020

بالای صفحه