گزیده نشست خبری (14 آذر) سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه اروپا

سوال: چرا فرانسه، بریتانیا و آلمان تصمیم گرفتند که نامه جدیدی به دبیر کل سازمان ملل نوشته و گزارش جدیدی را در مورد برنامه موشکی ایران درخواست کنند؟

ما به دفعات نگرانی شدید خود را نسبت به فعالیت های بالستیک ایران که با الزامات قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تطابق نداشته و تهدیدی علیه امنیت منطقه ای و بین المللی می باشند، اعلام کرده ایم.

همانگونه که دولتهای عضو سازمان ملل به طور مداوم به این امر مبادرت می کنند، کشورهای فرانسه، بریتانیا و فرانسه در نامه ای، دبیرکل سازمان ملل را در جریان اطلاعات و تحلیل هایشان از فعالیت های بالیستیک ایران که با قطعنامه 2231مطابقت ندارند قرار دادند. گزارش فصلی دبیر کل سازمان ملل در زمینه اجرای این قطعنامه در ماه جاری منتشر خواهد شد.

ما بار دیگر از ایران می خواهیم که به تعهداتش به طور کامل پایبند باشد.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه