گزیده کنفرانس مطبوعاتی دوم سپتامبر سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه

پرسش : برخلاف بیانیه 24 فوریه منتشره در پی جلسه کمیسیون مشترک برجام، بیانیه اول سپتامبر هیچ اشاره ای به نگرانی های برخی طرفهای برجام از عدم اجرای تعهدات ایران نمی کند. همچنین هیچ اشاره ای به مکانیسم حل اختلاف نشده است. آیا این مکانیسم کنار گذاشته شده است؟ یا اینکه به تصور شما از زمان به کارگیری این مکانیسم توسط شما فعالیت های ایران دیگر نگران کننده نیستند؟

پاسخ: همانگونه که در بیانیه های مشترک فرانسه در قالب E3 (آلمان و بریتانیا) در 19 ژوئن و 20 اوت تاکید شد، اقدامات هسته ای ایران که ناقض تعهدات برجامی این کشور هستند برای فرانسه بسیار نگران کننده هستند. فرانسه بار دیگر نگرانی خود در قبال نقض تعهدات ایران را در جلسه کمیسیون مشترک برجام که در اول سپتامبر تشکیل شد اعلام کرد و از ایران خواست که فورا به اجرای کامل تعهدات برجامی اش برگردد.

فرانسه مصمم به حفظ برجام و دنبال کردن گفتگوی متعهدانه در قالب کمیسیون مشترک و مکانیسم حل اختلاف برجام است تا بتواند بدین وسیله ایران را وادار به اجرای قید و شرطهای این قرارداد کند.

Dernière modification : 03/09/2020

بالای صفحه