گفتگوی تلفنی رئیس جمهور امانوئل مکرون با رئیس جمهور حسن روحانی چهارشنبه 9 می 2018 (19 اردیبهشت 1397)

چهارشنبه 9 می 2018 (9 اردیبهشت) رئیس جمهور امانوئل مکرون با رئیس جمهور حسن روحانی به طور تلفنی گفتگو کرد.

رئیس جمهور فرانسه موضوعات ذکر شده در بیانیه مشترک روسای دولت های فرانسه، انگلستان و آلمان، و نیز اراده فرانسه برای ادامه اجرای همه جانبه قرارداد هسته ای ایران را یاد آور شد. او تاکید کرد که بسیار مهم است که ایران نیز به همین شیوه عمل کند.

رئیس جمهور همچنین پروژه ای را برای آغاز گفتگوهایی گسترده با تمامی طرفهای ذیربط، حول محور قرارداد هسته ای 2015، در جهت دستیابی به چهارچوبی مفید برای طرفین در موضوعات مربوط به گسترش برنامه هسته ای ایران بعد از سال 2025، فعالیت های موشکی ایران و بحران های اصلی خاورمیانه یادآور شد.

روسای جمهور ایران وفرانسه توافق نمودند که به کار جمعی با تمامی دولت های زینفع به منظور اجرای متداوم برجام و حفظ ثبات منطقه ادامه دهند. وزرای امور خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا بدون وقفه گفتگوهایی را در این جهت آغاز نمایند.

منبع: بیانیه الیزه

JPEG

Dernière modification : 10/05/2018

بالای صفحه