گفتگوی تلفنی رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران (20 فروردین)

سه شنبه 9 آوریل (20 فروردین)، رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون با رئیس جمهور ایران، حسن روحانی به طور تلفنی گفتگو کرد.

رئیس جمهور فرانسه بار دیگر به خانواده و نزدیکان قربانیان سیلی که ایران را درنوردید تسلیت گفته و به کمک انساندوستانه فرانسه که در حال ارسال به ایران است اشاره کرد.

وی همچنین علاقه فرانسه و شرکایش به چهارچوب ایجاد شده توسط برجام در 14 ژوئیه 2015 را یادآور شد. رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت تصمیمات اتخاذ شده توسط کشورهای اروپایی در راستای حمایت از برجام در قالب ایجاد سازوکار تسهیل مبادلات تجاری مشروع یا INSTEX تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سازنده با ایران حول اجرای دقیق برجام و نیز یک دورنمای روشن از آینده برنامه هسته ای غیر نظامی ایران بر مبنای احترام متقابل ادامه یابد. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که فرانسه خواهان جلوگیری از هرگونه افزایش تنش یا ثبات زدایی در منطقه است.

در آخر رئیس جمهور فرانسه از نگرانی اش در رابطه با موضوع نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، سخن گفته و خواهان آزادی وی شد.

JPEG

بیانیه الیزه

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه