گفتگوی تلفنی رئیس جمهور فرانسه با حسن روحانی، رئیس جهموری اسلامی ایران (22 خرداد 1397)

سه شنبه 22 خرداد، رئیس جمهورامانوئل مکرون، با رئیس جمهور ایران حسن روحانی به طور تلفنی گفتگو کرد.

رئیس جمهور فرانسه تمایل فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین به ادامه اجرای برجام در تمامی ابعاد آن را یادآور شد.

رئیس جمهور فرانسه رئیس جمهور روحانی را در جریان اقدامات در حال انجام از جانب فرانسه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که ایران نیزبه نوبه خود تعهداتش را بدون هیچگونه ابهامی به انجام رساند.

در پاسخ به تقاضای ایران، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرد که طی هفته های آینده، جلسه ای در سطح وزرای امور خارجه کمیسیون مشترک برجام تشکیل گردد.

او درپایان پیشنهادش در جهت حصول توافقی وسیع برای حل و فصل بحران های منطقه ای و برقراری مجدد اعتماد را یاد آور شده و به ویژه خواستار برقراری حاکمیت سوریه از طریق قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر شد.

منبع: الیزه

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه