گفتگوی سفیر فرانسه در ایران با روزنامه ایران

سفیر فرانسه در ایران: "سرمایه خارجی زیادی در «پسابرجام » وارد ایران شده است ما یکی از پشتیبانان قطعنامه شورای امنیت بودیم که توافق وین را پشت نویسی کرد
بنابراین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل و مذاکره کننده با ایران وظیفه خود می دانیم تا هرکاری برای اجرایی شدن برجام انجام دهیم
چراکه اجرای برجام را به نفع تمام کشورها و جامعه جهانی می دانیم
پاریس برای اجرای برجام هر کاری انجام می دهد / صدها میلیون یورو میان ایران و فرانسه جابه جا شده است"

گفتگوی سفیر فرانسه در ایران با روزنامه ایران
روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی در یک سال اخیر متحول شده است. از زمانی که در دی ماه سال گذشته سند برجام به امضای نهایی گروه 1+ 5 و ایران رسید، همکاریهای اقتصادی ایران و اروپا با افزایشی چشمگیر همراه بوده است که روز به روز درحال گسترش است. در این دوره هیأت های بسیاری از کشورهای اروپایی وارد تهران شد و فرانسه وایتالیا نیز به عنوان نخستین مقصد سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، سفری که در آن تفاهمنامه هایی به ارزش 30 میلیارد یورو میان مقامات ایران و فرانسه به امضا رسید و اکنون پس از گذشت 10 ماه از این سفر بخش زیادی از این تفاهمنامه ها رنگ قرارداد به خود گرفته است. دراین سفر تفاهمنامه هایی به امضا رسید که به نوعی به سمبلی برای اجرایی شدن برجام تبدیل شد. یکی از این تفاهمات خرید 112 فروند هواپیمای مسافری ایرباس بود که طی هفته های گذشته و پس از نهایی شدن قرارداد خرید بوئینگ امریکا در تهران به امضای طرفین رسید و اکنون شمارش معکوس برای فرود نخستین ساخته های این کمپانی بین المللی در فرودگاه های ایران آغاز شده است. برای ارزیابی روابط اقتصادی ایران و فرانسه در دوران پسابرجام و همچنین نحوه اجرایی شدن تفاهمنامه های 30 میلیارد یورویی دو کشور در نخستین تور اروپایی رئیس جمهوری ایران، با «فرانسوا سمنو » سفیر فرانسه در تهران به گفت و گو نشستیم. وی که از بهار سال گذشته مأموریت خود را به عنوان سفیر درایران آغاز کرده است درخصوص گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور چند آمار ارائه می دهد که گویای رشد جهشی این همکاری هاست. به گفته او در 10 ماهه نخست سال 016 2میلادی صادرات ایران به فرانسه 1638 درصد افزایش یافته است و در مقابل واردات ایران از این کشور نیز با رشد 17 درصدی مواجه شده است. سفیر فرانسه در تهران همچنین با اشاره به رفع تدریجی موانع بانکی موجود از جابه جایی صدها میلیون یورو پول میان دو کشور از طریق کانال های بانکی خبر می دهد. گفت و گوی روزنامه ایران با سفیر فرانسه در ایران را می خوانید:

 در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه که برای نخستین بار طی 17 سال گذشته انجام شد، 20 تفاهمنامه به ارزش 30 میلیارد یورو میان طرفین به امضا رسید. اکنون پس از گذشت حدود 10 ماه از این رویداد چه بخشی از این تفاهمنام هها به مرحله اجرا رسیده است؟

سفر آقای روحانی به پاریس در 28 ژانویه 2016 مرحل های تاریخی در اجرای برجام و ازسرگیری روابط دوجانبه محسوب میشود. در جریان این سفر، حدود بیست تفاهمنامه امضا شد که شامل موارد متعددی است که هم ادارات دولتی و هم شرکتهای خصوصی را در برمی گیرد. امضای این تفاهمنامه ها ترجمان عزم دو کشور برای ازسرگیری و گسترش مبادلات است و از یک سال پیش فعالانه در اجرای آنها میکوشیم. مهمترین کارکرد این سفر تدوین نقشه راهی بود که به دو کشور در توسعه و رشد دوباره روابط کمک میکند. از زمانی که این تفاهمنامه ها امضا شد تاکنون هیأتهای کارشناسی دوجانبه متعددی میان دو کشور مبادله شده است ولی آغاز همکار یها به مبادله هیأ تها محدود نماند و برای توسعه همکار یها مقامات ارشد دول تهای دوکشورسفرهای مختلفی انجام دادند. درهمین زمینه در ماه اکتبر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و در ماه ژوئن وزیرامور خارجه ایران به فرانسه سفر کردند.
همچنین وزیر حمل و نقل فرانسه در پشتیبانی از برقراری مجدد پروازهای ایرفرانس در ماه آوریل در تهران بود و وزیر آموزش عالی فرانسه نیز اخیراً به ایران سفر کرد. البته هریک
ازاین سفرها به همراه هیأ تهای بزرگی از مسئولان بخش خصوصی و دولتی دوکشور انجام شد. برای مثال در سفر وزیرآموزش عالی فرانسه رؤسای مهمترین دانشگا ههای این کشور در قالب یک هیأت 30 نفره وی را همراهی میکردند. گذشته از این، مقامات فرانسوی تصمی مهای تعهدآور بسیاری را برای میسرساختن ازسرگیری روابط اقتصادی گرفته اند. برای نمونه، سازمان دولتی تضمین صادرات و کمک به پروژه ها از همان ماه فوریه 2016 بازگشایی شد. بدینترتیب شرکتهای فرانسوی میتوانند برای تأمین مالی پروژ ه های خود در ایران از تضمین نهایی برخوردار شوند و ابزارهای وام دولت به دولت نیز برای تأمین مالی پروژ ه های زیرساختی ایران مهیا شده و نخستین پروند ه ها در دست بررسی است. بنابراین سفر روحانی به پاریس، یک تکانه سیاسی بود که حرکتهای بعدی را ایجاد کرد و باعث شد شرکتهای دو کشورخیلی سریع درخصوص امضای قراردادهای نهایی به توافق برسند.

 مهمترین قراردادهای امضا شده دراین تفاهمات چه بود؟

مهمترین بخش قراردادهایی که دراین سفر به امضا رسید سرمایه گذاریهای مشترک است که براساس آن شرکتهای دوکشور شرکتهای مشترکی را با سرمایه مشترک ایجاد کردند، ضمن این که تمام این قراردادها و برنامه ها با انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز همراه است. بخشهای خودرو و انرژی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران به شمار میروند ضمن اینکه نیاز به سرمایه گذاری فوری و انبوه نیز دارند. شرکتهای فرانسوی در این دو بخش از قدیم حضور داشته اند. بنابراین طبیعی بود نخستین سرمایه گذاریهای مهم فرانسه در ایران پس از لغو تحریمها توسط خودروسازان فرانسوی و توتال صورت گیرد. اما این دو بخش مهم تنها بخشهایی نیستند که توجه شرکتهای فرانسوی را جلب میکند. شرکتهای فرانسوی پروژ ه های سرمایه گذاری متعددی را دنبال میکنند که شامل انرژی، ترابری، زیرساختها، مخابرات، بهداشت، کشاورزی، جهانگردی، خدمات و غیره میشود.

 یکی از نمودهای این توافقات درصنعت خودرو بود. درحال حاضر این قراردادها در چه وضعیتی است؟

طبق توافقهایی که در زمینه صنعت خودرو صورت گرفت، شرکتهای خودروساز پژو و سیتروئن با همتایان ایرانی خود شرکتهای مشترکی را برای تولید خودرو تشکیل دادند که همراه با انتقال دانش فنی و فناوری است و سرمایه گذاری از هم اکنون آغاز شده است. در ماههای پس از امضای این قراردادها نتایج ملموسی به دست آمده است به طوری که در سایه این قراردادها سرمایه و تجهیزات وارد ایران شده است. درواقع شرکتهای فرانسوی این آمادگی را دارند که تا چند ماه آینده مد لهای جدید خودرو را وارد خیابا نهای ایران کنند. شرکت رنو نیز یک قرارداد جوینت ونچر یا همکاری مشترک با شرکت ایدروی ایران امضا کرده است و آمادگی دارد تا در نخستین فرصت فعالیت مشترک خود را درایران آغاز کند.

 همکار یها در صنعت خودرو شامل قطع هسازی هم میشود؟

قراردادهایی که در زمینه تولید مشترک خودرو میان ایران و فرانسه به امضا رسید،باعث شد تا قطعه سازان فرانسوی نیز به ایران ورود پیدا کنند. بنابر قراردادهای مشترکی که میان قطعه سازان بزرگ فرانسوی با همتایان ایرانی آنها به امضا رسیده است، قطعات یدکی خودروهای تولید مشترک در داخل ایران تولید خواهد شد.

 قراردادهایی که در بخش انرژی بخصوص نفت به امضا رسیده است در چه مرحل های قرار دارد؟

در زمینه انرژی نیز توافقهای مهمی میان ایران و فرانسه به امضا رسیده و برخی از آنها اجرایی شده است. یکی از این قراردادها سرمایه گذاری کلان شرکت توتال است که با هدف توسعه پارس جنوبی با مشارکت شرکتهای خصوصی ایرانی و شرکت ملی نفت ایران درحال انجام است. توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی سرمایه گذاری سنگینی انجام خواهد داد. ضمن این که خرید نفت این شرکت از ایران نیز از دوران پیش از تحریمها نیز بیشتر شده است. علاوه براین در بخش نفت شرکتهای تجهیزات هم آمد هاند. برای نمونه، یکی از آنها، شرکت فورسیاست که از امضای قراردادهای سرمایه گذاری جدیدی با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داده است.

 یکی از تواف قهایی که در سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس امضا شد، خرید118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس بود که طی ما ههای اخیر، تعداد مورد توافق به 112
فروند رسید. حال با توجه به امضای نهایی قرارداد فروش 100 فروند هواپیمای ایرباس که در روزهای اخیر عملیاتی شد، چه زمانی این هواپیماها به ایران میرسد؟

آرزوی من مجهزشدن هرچه سریعتر ناوگان ایران ایر به هواپیماهای جدید است. ایرباس و شرکای ایرانی اش فعالانه در این راستا م یکوشند و در تلا شها یشان از پشتیبانی مقامهای اروپایی و بویژه فرانسوی بهره مندند. قرارداد خرید هواپیما میان ایرباس، آ.ت.ار و ایرا نایر که در ژانویه گذشته تفاهمنامه آن به قراردادهای تعهدآور تبدیل شده بود، خوشبختانه طی روزهای اخیر نهایی و به امضای مقامات ذیربط رسید که به سمبلی برای اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها تبدیل شده بود. اما همان گونه که مشاهده شد چند روز پس از امضای قرارداد
نهایی خرید هواپیماهای بوئینگ، قرارداد ایرباس نیز به امضا رسید و بزودی شاهد ورود نخستین فروند از این هواپیماها به ناوگان حمل و نقل هوایی ایران خواهیم بود. از آنجا که ایران دارای جمعیت تحصیلکرده و فعال اقتصادی زیادی است طبیعی است که خرید و استفاده از هواپیماهای روز دنیا برای این کشور اهمیت بالایی داشته باشد.

 کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور چه زمانی تشکیل میشود؟
به منظور بررسی روند اجرای تفاهمها و توافقهای انجام شده و همچنین رفع موانع احتمالی در ابتدای سال 2017 وزیر امور خارجه فرانسه به دعوت همتای ایرانی خود به تهران میآید تا این دو مقام ارشد ریاست نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه را به عهده گیرند. مرحله بعد، برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه است که تصمیم گیری در مورد اصل آن در جریان سفر آقای روحانی صورت گرفت. قرار است نشست در تهران و تحت ریاست مشترک دو وزیر امور خارجه برگزار شود و فرصتی خواهد بود تا در مورد اجرایی شدن توافقها و تفاهمنامه هایی که 12 ماه پیش امضا شده جمعبندی صورت گیرد.

 حجم مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه که از 3/ 4 میلیارد یورو در سال 2004 به کمتر از 500 میلیون یورو در سال 2013 کاهش یافته بود، قرار است تا سقف 5 میلیارد یورو افزایش یابد. با توجه به رشد 28 درصدی صادرات فرانسه به ایران و 11 درصدی واردات این کشور از ایران در 9 ماهه نخست 2015 ، چه چشم انداز و پیشبینی ای از حجم مبادلات دو کشور دارید؟

آمار گمر کهای فرانسه نیز مؤید کاهش شدید تجارت دوجانبه در ده سال گذشته است. اما مبادلات از 2015 ، برای نخستین بار پس از 2010 و حتی پیش از لغو عملی تحریمها، رو به افزایش رفته و این افزایش در ده ماه نخست 2016 با رشد نزدیک به 200 درصد دامنه باز هم بیشتری یافته است. مبادلات هم شامل افزایش صادرات ایران به فرانسه به مبلغ 986 میلیون یورو، یعنی 1638 درصد افزایش، و هم شامل افزایش خریدهای ایران از فرانسه به مبلغ 535 میلیون یورو، یعنی 17 درصد است که البته ازسرگیری صادرات نفت ایران با لغو
تحری مها در این افزایش تأثیر داشته است. فکر میکنم ازسرگیری تجارت دوجانبه خوب راه افتاده و با توجه به جهش مجدد رشد اقتصادی ایران و همچنین مواضع شرکتهای فرانسوی که فعالانه میکوشند به ایران بیایند، باید دامنه دارتر هم بشود.

 با وجود تمایل شرک تهای فرانسوی برای همکاری اقتصادی با ایران، موانع و مشکلات باقی مانده بانکی باعث کند شدن روند این همکاریها شده است، دولت فرانسه برای حل این مشکل و برداشتن موانع چه راهکاری اندیشیده است؟

درست است که بانکهای خیلی بزرگ و ازجمله بانکهای فرانسوی هنوز سرگرم بررسی چند و چون بازگشت به ایرانند و این امر طبعاً باعث مشکلاتی از لحاظ تأمین مالی اقتصاد و پروژ هها در ایران و همچنین همراهی شرک تهای ایرانی و خارجی در عملیات تجارت بین المللی است، اما وضع از یک سال پیش با تحولهای مثبت نیز مواجه شده است. تعداد بانکهای کوچکتر که به ایران برمیگردند بیشتر شده و همین امر، معاملات را راحتتر میکند. هم اکنون شمار فراوانی بانک کوچک و متوسط فرانسوی آماده پذیرش و انجام پرداخت از ایران و به سوی ایرانند. از آغاز سال تاکنون صدها میلیون یورو از طریق این کانا لها جابه جا شده است. مقامات فرانسوی فعالانه میکوشند کانا لهای مالی را متنوعتر و عریض تر کنند. فرانسه و شرکای اروپایی فرانسه در این مورد گفت وگوهای منظم با مقامات ایرانی دارند تا در مورد تحریمهای باقیمانده امریکا روشنگری کنند و از اپراتورهای اروپایی پشتیبانی به عمل آورند. گذشته از این، اکنون ده ماه است که فرانسه، همچنان که متعهد شده بود، ساخت وکار دولتی تضمین صادرات و کمک به پروژه ها را بازگشایی کرده است و یکی از نخستین کشورهای اروپایی بوده که این کار را کرده. این نیز ناگفته نماند که ایران هم باید با کمک به کاهش عوامل خطرزا در روابط میان شرکا و بویژه با تکمیل اصلاح نظام بانکی و الحاق کامل به اف.ای.تی.اف، نقش خود را برای تسهیل بازگشت کنشگران بانکی و مالی به بازار ایران ایفا کند. فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی و کمیسیون اروپا آمادگی کامل دارند در این مورد با مقامات ایرانی همکاری کنند. برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها یکی از مسائل حساس و مهمی است که تأثیر زیادی در سرعت برقراری ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها دارد. هرچند در دوره پسابرجام بانکهای خارجی زیادی همکاری خود را با بانکهای ایرانی آغاز کرده اند، اما جرایم سنگین امریکا علیه بانکهای بزرگ در وران تحریم، بانکهای بزرگ را در قدم گذاشتن دراین راه محتاط کرده است. برهمین اساس، مقامات دولت فرانسه به همراه اروپا مذاکرات فشرد های با دولت امریکا آغاز کرده اند تا بتوانند از مقررات تحریمی امریکا تفسیرهای روشنی به دست آورند و از میان آنها راهکارهایی برای حل سریعتر مشکلات باقی مانده دراین بخش بیابند. اما نباید موضوع مشکلات بانکی را بیش از آنچه هست نشان داد. همان گونه که اشاره شد پس از برجام تاکنون سرمای هگذاری هنگفتی وارد ایران شده و پول آن هم جاری شده است. دراین زمینه شرک تهای توتال و خودروسازان فرانسوی سرمایه کلانی وارد ایران کرده اند. بنابراین خود شرکتها راه هایی برای توسعه همکاریها پیدا کرد هاند. ضمن این که از 2016 تاکنون نیز مبادلات تجاری دو کشور گسترش یافته و صدها میلیون یورو پول میان دو کشور جاب هجا شده است. درمیان کشورهای اروپایی فرانسه نخستین دولتی بود که بیمه صادرات را برای ایران دوباره برقرار کرد تا ازاین طریق شرکتهای فرانسوی بتوانند با سهولت بیشتری تواف قهای صورت گرفته با طرف ایرانی را عملیاتی کنند.

 با توجه به موضع گیر یهای ضد برجام و منفی ترامپ در دوران نامزدی، انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده امریکا چه تأثیری بر فرجام برجام و آینده روابط اقتصادی ایران و اروپا بویژه فرانسه خواهد داشت؟

فرانسه نشان داده که از هیچ تلاشی برای اجرای کامل برجام فروگذار نخواهد کرد.اعتقاد ما بر این است که برجام به نفع همه است. برجام حاصل تلا شهایی سخت بوده و باید از نتایج آن پاسداری کنیم. ضمن آنکه شرکتهای فرانسوی به فعالیتهای خود در ایران و آماده سازی برنام ههای سرمایه گذاری در ایران ادامه میدهند. درخصوص سیاستهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده امریکا نم یتوانم اظهار نظر کنم اما موضع دولت فرانسه و عزم آن برای توسعه همکار یها با ایران و اجرایی شدن برجام هیچ تغییری نخواهد کرد. فرانسه نیز به عنوان
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و یک کشور اروپایی یکی از طر فهای مذاکره هست های با ایران بود. ما یکی از پشتیبانان قطعنامه شورای امنیت بودیم که توافق وین را پشت نویسی کرد. بنابراین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل و مذاکره کننده با ایران وظیفه خود میدانیم تا هرکاری برای اجرایی شدن برجام انجام دهیم، چراکه اجرای برجام را به نفع تمام کشورها و جامعه جهانی میدانیم.

 فرانسه پیش از اعمال تحریمها علیه ایران چهارمین شریک تجاری ایران بود که پس از آن حجم مبادلات به یک هشتم کاهش یافت. اکنون برای بازگشت به شرایط پیش از تحریمها چه بسترها و پیش نیازهایی لازم است؟

چیزی حدود 15 سال پیش، فرانسه یکی از نخستین شرکای تجاری ایران بود. تحریمها سبب تجدید تعادل بازرگانی خارجی ایران شد. لغو تحری مها اجازه میدهد مبادلات با کشورهای اروپایی و بویژه فرانسه از سر گرفته شود. محبوبیت محصولات و برندهای فرانسوی برایم شگف تانگیز است و ما به ارزشی که مصر فکنندگان ایرانی برای محصولات ما قائلند افتخار م یکنیم و بر این اساس ما نیز م یکوشیم همچون شرکای اروپاییمان حضورمان را در ایران گسترش و استحکام دهیم. تعداد روزافزونی شرکت فرانسوی دفاتر خود را در تهران از نو باز میکنند و به شرک تهایی م یپیوندند که در دوران تحریم در ایران مانده بودند. در نتیجه جامعه بازرگانان فرانسوی در ایران بزر گتر میشود که شرط اساسی برای انعقاد روابط درازمدت است. این نیز شایان ذکر است که ساختار بازرگانی در 15 سال تغییر یافته. برای نمونه، تا پیش از تحریم، بازار خودرو 60 درصد صادرات فرانسه به ایران را تشکیل میداد. امروزه حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران مطابق با الگوی سرمایه گذاری و بومیسازی است و این الگویی است که پژو، سیتروئن و رنو دنبال میکنند. برای همکاریهای اقتصادی هم اکنون بسترها و زمینه های بسیاری وجود دارد ولی میتوان بازهم این بسترها را فراهم کرد.اغلب بخشهای اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی بازشده است و در بسیاری حوزه ها نیز این سرمایه گذاری ها عملیاتی شده است. نظر رسمی مقامات فرانسوی این است که دولت و شرکتهای خصوصی فرانسه یکی از کشورهایی است که بیشترین بسیج را برای سرمایه گذاری در ایران و همکاریهای مشترک با این کشور انجام داده است و قرار است که این جهش را به همراه شرکای ایرانی ادامه دهیم. البته شرکتها و مقامات ایرانی نیز باید نقش خود را برای رفع موانع موجود ایفا کنند که مهمترین آن اصلاح نظام بانکی و اجرای استانداردهای روز دنیاست تا از این رهگذر سرمایه گذاران بتوانند از تسهیلات بانکی نیز بهره مند شوند. برهمین اساس دولت ایران تدابیر ویژ های اندیشیده اند تا به سرعت این نوع استانداردها را که در تمام دنیا اجرایی شده است، عملیاتی کنند.
 در کنار اشتیاق شرکتهای فرانسوی برای حضور در بازار ایران، دولت فرانسه چه تمهیداتی برای فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور اندیشیده است و دراین راستا چه امکاناتی در اختیار آنها قرار میگیرد؟
تجارت بین المللی، اگر دوجهتی باشد به نفع همه مردم است. شرکتهای ایرانی علاقه مند به صادرات به فرانسه میتوانند به خدمات همراهی پیشنهادی ادارات ایرانی و کنشگران ایرانی تجارت بین المللی اتا قهای بازرگانی، انجمنهای حرف های، مشاوران و غیره تکیه کنند، کاری که شرکتهای فرانسوی با مقامات فرانسوی میکنند. مقامات فرانسوی ضمناً بسیج شده اند تا
رقابت پذیری را در فرانسه بهبود دهند و سرمایه گذاران خارجی را جلب کنند. فرانسه امروز کشوری باز و رقابتی است و از اقتصادی بالنده برخوردار است که هم قوی است و هم متنوع. فرانسه در قلب اروپا که نخستین بازار جهانی است جا دارد و بنابراین سکوی جهش خوبی هم به سوی بازارهای اروپایی و هم بازارهای آفریقا و خاورمیانه است. از همیین رو نیز یکی از نخستین مقصدهای سرمایه گذاران و افراد مستعد خارجی است و قوانین مناسب نیز برای تسهیل استقبال از سرمایه گذاران و افراد مستعد خارجی تصویب کرده و برای زندگی و کار راحت سرمایه گذاران و افراد مستعد خارجی در فرانسه به اصلاحات مالیاتی دست زده است. در ایران، دفتر بیزنس فرانس، یعنی خدمات بازرگانی سفارت فرانسه، نه فقط
صادرکنندگان فرانسوی را در محل راهنمایی میکند که وظیفه ارتقای جذابیت و تصویر اقتصادی فرانسه و شرکتهای فرانسوی و سرزمین فرانسه را نیز بر عهده دارد.

 شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران تا چه حد مناسب ورود سرمایه گذاران خارجی است؟ نقاط قوت و ضعف این شرایط را شامل چه مسائلی ارزیابی میکنید؟

ایران فرصتهای عالی به شرکتهای خارجی به طور عام و شرکتهای فرانسوی به طور خاص عرضه میکند: ایران، دارای 80 میلیون نفر جمعیت، جمعیتی جوان و تحصیلکرده و عمدتاً شهری با وجهه صنعتی است، نیاز به زیرساختهای مدرن دارد و همه انتظار جهش مجدد رشد اقتصادی ایران را دارند. شرکتهای فرانسوی در این مورد اشتباه نمیکنند و همه برای رویکرد به بازار ایران و یافتن فرصت سرمایه گذار یهای درازمدت همراه با انتقال دانش فنی و فناوری بسیج شده اند. شرکتهای فرانسوی از گشایش اغلب بخشهای اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی بدون محدودیت سقف استقبال میکنند. به منافع و تضمین نهای ساخت وکارهایی مانند مجوز FIPPA )مجوز سرمایه گذاری وزارت اقتصاد( نیز اذعان دارند. سرمایه گذاران فرانسوی نیز مانند سرمای هگذاران سایر کشورها طبعاً انتظار رفتار منصفانه و مانند رفتاری که با سرمایه گذار بومی میشود را دارند مثلاً در مورد رویه های ثبت محصولات و مجوزهای عرضه کالا به بازار. شرکتهای فرانسوی همچنین امیدوارند بتوانند در درازمدت از حداکثر وضوح و ثبات در مورد چارچوب حقوقی و محیط کلی تجارت برخوردار باشند.

 شرایط صدور ویزا برای اتباع ایرانی و فرانسوی یکی از بسترهای توسعه روابط محسوب میشود، برای کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان ویزای فرانسه در تهران چه اقداماتی انجام شده است؟
ویزا یکی از مهمترین عوامل و بسترها برای توسعه همکار یهای اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور است.امروز تعداد ایرانی هایی که با هد فهای توریستی تجاری و دانشجویی قصد سفر به فرانسه را دارند بسیار زیاد است. ویزایی که هم اکنون توسط سفارت فرانسه صادر میشود درچارچوب مقررات شنگن است و صاحبان این ویزا به راحتی میتوانند در اروپا رفت و آمد کنند. تعداد درخواست کنندگان ویزا آنقدر زیاد است که متأسفانه پاسخگویی به این درخواستها را به چندین هفته رسانده است. برهمین اساس از بهار سال گذشته میلادی که مأموریت من در تهران آغاز شد اعلام کردم که این وضعیت قابل تحمل نیست. با مقامات در پاریس مذاکره شد و تصمیم گرفتیم تا سیستم جدیدی برای صدور ویزا در سفارت فرانسه در تهران مستقر شود که این سیستم تا پایان تابستان سال آینده عملیاتی میشود و به میزان چشمگیری میزان انتظار متقاضیان ویزا را کاهش میدهد. به طوری که انتظار میرود زمان دریافت ویزای فرانسه به کمتر از نصف کاهش یابد. در سه سال گذشته تعداد ویزاهای صادر شده برای متقاضیان ایرانی به دو برابر افزایش یافته است. 2016 تاکنون نیز 40 هزار ویزا صادر شده است که با استقرار سیستم جدید بازهم این عدد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این بسترهای ورود فرانسو یها به ایران نیز چه برای مقاصد گردشگری چه تجاری تسهیل خواهد شد.

Dernière modification : 10/01/2017

بالای صفحه