پذیرش در دانشگاهها و مدارس معماری در فرانسه

درخواست پذیرش در سال اول دانشگاهها(تمامی رشته ها) در فرانسه (پرونده سفید)
درخواست پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته معماری در مدارس معماری (پرونده زرد) - 2016-2015

جهت انجام این کار فرد متقاضی بایستی در 2 مرحله درخواست خود را به انجام برساند:

• مرحله اول:ارائه پرونده درخواست پذیرش به دفتر کامپوس فرانس
• مرحله دوم:گذراندن آزمون زبان فرانسهTCF-DAP

توجه : برای فرستادن پرونده ها باید به دفتر کامپوس فرانس مراجعه نمایید و امکان فرستادن مستقیم پرونده توسط متقاضی به موسسات آموزش عالی فرانسه وجود ندارد.

جهت دریافت اطلاعاضمیمت بیشتر لطفا فایل های پیوست را دانلود نمایی :

- پرونده سفید

- ضمیمه پرونده سفید

- ثبت نام و تحویل پرونده های DAP

- مدارك مورد نياز جھت تشكيل پرونده پيش ثبت نام

- لیست رشته و شهرها

- آدرس دانشگاهها

- پرونده زرد

- مدارك مورد نياز جھت تشكيل پرونده معماری

Dernière modification : 06/11/2014

بالای صفحه