بخشها

 • بخش سیاسی

  آقای فرانسوا سنمو : سفیر
  آقای سباستین بیدو : رایزن اول
  آقای ونسان براکنه : رایزن دوم، مطبوعات
  آقای فیلیپ مورل : رایزن دوم
  خانم ساندی فاویه : رایزن دوم
  مأموريت‌ها: اصطلاح ’شانسلرى سياسى‘ به گروهى از ديپلمات‌ها اشاره دارد كه در پيگيرى تحولات (...)

  ادامه دارد

 • بخش کنسولی

  رئيس شعبه كنسولى: آقای فردریک لوکور
  مأموريت‌ها: شعبه كنسولى در ارتباط با وزارت كشور بوده، رواديد ورود به فرانسه يا فضاى شنگن را صادر مى‌كند. شعبه كنسولى هم‌چنين نمايندگى دولت را در برابر جامعه فرانسويان ايران داشته، وظيفه سرشمارى از آنان، ثبت (...)

  ادامه دارد

 • بخش همکاری‌ها و اقدامات فرهنگی

  رايزن همكارى و اقدام فرهنگى: آقای جمال اوبشو
  مأموريت‌ها: بخش همكارى و اقدام فرهنگى (SCAC) روابط علمى، فنى و فرهنگى ميان فرانسه و ايران را پيگيرى كرده، ‌در پويايى اين روابط مى‌كوشد. به اين منظور، تلاش اين بخش متوجه شناساندن فرهنگ فرانسه در (...)

  ادامه دارد

 • بخش اقتصادی

  رایزن اقتصادی : آقای ماتیو بروشون
  بخش اقتصادی عهده دار نمایندگی منافع اقتصادی فرانسه در نزد ادارات، نهادها و سازمانهای محلی است.
  بخش اقتصادی با مقامات ایرانی در باره مسائل دوجانبه و چندجانبه در زمینه بازرگانی یا مالی گفتگو میکند.
  مأموریت بخش (...)

  ادامه دارد

بالای صفحه