فرانسه

 • نقشه فرانسه

  ادامه دارد

 • کلیات

  مساحت
  ۰۰۰ ٥٥۰ هزار کیلو متر مربع
  کشور فرانسه پهناورترین کشور اروپای غربی ( تقریباً یک پنجم
  مساحت کل اتحادیه اروپا) است که سطحی گسترده از آن را دریا اشغال می کند. ( منطقه اقتصادی بر یازده میلیون کیلو متر مربع گسترده است). ناهمواری ها
  سطح (...)

  ادامه دارد

 • اقتصاد

  اقتصاد فرانسه و روابط اقتصادی

  ادامه دارد

 • نهاد های کشور فرانسه

  قانون اساسی مصوبه ٤ اکتبر ١٩٥٨ عملکرد نهاد های جمهوری پنجم را تعیین می کند. این قانون مکرراً مورد تجدید نظر قرار گرفته است: انتخابات ریاست جمهوری با آراء عمومی ( در سال ١٩٦٢) مستقیم، درآمدی بر سر فصلی جدید در خصوص مسئـــولیت جزائی اعــــضای (...)

  ادامه دارد

 • شیوه های زندگی

  در اول ژانویه ٢٠٠٤، جمعیت کل فرانسه ٦١٫٧ میلیون نفر برآورد شد. جمعیت فرانسه ١٦ ٪ جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. در سال ٢٠٠٢ متوسط عمر برای مردان ٧٥٫٦ سال و ٨٢٫٩ سال برای زنان بود. از سال ١٩٩٤ دو سال بر متوسط عمر مردان و یک سال بر متوسط عمر (...)

  ادامه دارد

 • فرهنگ و اوقات فراغت

  بودجه وزارت فرهنگ در سال ٢٠٠٣، بالغ بر٢٫٦٣ میلیارد یورو است. تامین بودجه فرهنگی به رقمی بالغ بر ١٣ میلیارد یورو می رسد که تامین نیمی از آن به عهده دولت و نیم دیگر به عهده انجمن های محلی می باشد. خانواده های فرانسوی به طور متوسط سالانه ١٠٧٥ یورو (...)

  ادامه دارد

بالای صفحه