اخبار

    هشدار در رابطه با کلاهبرداری در ویزای فرانسه

    سفارت فرانسه یادآوری می‌نماید که فقط شرکت VFS صلاحیت آن را دارد که از طریق فرآیندی مطمئن، به متقاضیان روادید وقت مصاحبه بدهد و پرونده‌شان را در ازای دریافت هزینه خدمات 40 یورو، علاوه بر مبلغی که در چارچوب هزینه قانونی صدور روادید برای سفارت اخذ می‌‌شود (و تحت هیچ عنوان نمی‌تواند بالاتر از 99 یورو برای هر پرونده درخواست روادید باشد) تحویل بگیرد. با این حال بررسی پرونده و صدور روادید منحصراً در صلاحیت مقامات فرانسوی می‌باشد. به طور مشخص، تصمیم‌گیری در زمینه صدور روادید صرفاً توسط کارمندان رسمی فرانسوی ادارات دولتی فرانسه انجام می‌گیرد. VFS فقط درخواستها را دریافت می‌کند و کمترین نقشی در روند تصمیم‌گیری ندارد. در نتیجه، نه شرکت VFS و نه هیچ آژانس خصوصی دیگری کوچکترین صلاحیتی در زمینه‌های فوق ندارند.

    بنابر آنچه گفته شد، سفارت فرانسه نسبت به هرگونه کلاهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد می‌شود و دائر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است به متقاضیان ایرانی روادید هشدار می‌دهد.

    جهت اطلاع عموم، سفارت فرانسه هیچ دفتر یا وکیلی که ادعا دارد می‌تواند دریافت روادید را در قبال دریافت مبالغ بالا تضمین کند را نه به رسمیت می‌شناسد، نه تأیید می‌کند و نه با آنها همکاری می‌کند. این افراد کلاهبردانی هستند که از ساده‌لوحی مشتریانشان سوءاستفاده می‌کنند.